Phân tích Vàng và Forex đầu ngày 22/05 - Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

Danhartist

New member
19 Tháng năm 2020
10
1
3
New member
PHÂN TÍCH #VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
vang-traderviet.

 • Kèo trước: Bán #vàng. Kết quả không vào được
 • Xu hướng hiện tại: #Vàng giảm
 • Kèo hôm nay: Bán #vàng
 • Cần chú ý: #Vàng có một sóng giảm chuẩn mực theo sách giáo khoa, với A=B, là hiện tượng measured move, tính mục tiêu giá. Đáy quan trọng phía trước đã bị phá, vậy nên xu hướng giảm hiện vẫn chiếm ưu thế. Mô hình nhỏ hiện tại có dạng Mô hình Nêm Tăng - Rising Wedge - là mô hình giảm giá. Chúng ta sẽ đợi bán thuận theo xu hướng và theo thiết lập mô hình này.
PHÂN TÍCH #USDJPY BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
usdjpy-traderviet.

 • Kèo trước: Mua #USDJPY. Kết quả hòa vốn vì #USDJPY đi không xa khỏi vùng hỗ trợ sau khi chạm vào
 • Xu hướng hiện tại: #USDJPY đi ngang, nghiêng về tăng
 • Kèo hôm nay: Mua #USDJPY
 • Cần lưu ý: #USDJPY đang có giai đoạn nén nhỏ khi giá đi trong một mô hình mà biến động giảm dần. Sự nén giá này có thể tạo biến động cho #USDJPY trong giai đoạn tới. Do cấu trúc biểu đồ nghiêng hơn 1 chút về tăng, ưu tiên của chúng ta vẫn là mua vào.
PHÂN TÍCH #AUDUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
audusd-traderviet.

 • Kèo trước: Mua #AUDUSD. Kết quả dừng lỗ khi #AUDUSD giảm xuống dưới vùng mua 4 pips rồi quay lên lại
 • Xu hướng hiện tại: #AUDUSD đi ngang, nghiêng về tăng
 • Kèo hôm nay: Mua #AUDUSD
 • Cần lưu ý: #AUDUSD bắt đầu mất động lực tăng giá và chuyển sang đi ngang sau giai đoạn tăng trước đó. Cấu trúc tăng giá vẫn chưa bị phá vỡ. Giai đoạn nén giá đang hình thành. Kèo hôm nay cho #Aussie là mua vào.
PHÂN TÍCH #NZDUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ
nzdusd-traderviet.

 • Kèo trước: Mua #NZDUSD. Kết quả dừng lỗ khi #NZDUSD quét xuống dưới vùng mua 5 pips ròi đảo ngược lên lại.
 • Xu hướng hiện tại: #NZDUSD đi ngang, nghiêng về tăng.
 • Kèo hôm nay: Mua #NZDUSD
 • Cần chú ý: Sau một xu hướng tăng khá dài, #NZDUSD có vẻ như đã bước vào giai đoạn điều chỉnh - correction. Dù không có đỉnh giá cao mới nào được tạo ra, #NZDUSD cũng chưa bị phá xu hướng. Kèo mua vẫn thuận cho #Kiwi
** Tổng kết kèo theo phân tích trước: 1/4 hòa vốn, 1/4 không vào được, 2/4 dừng lỗ

Theo Traderviet.com