Kinh tế Anh ký hợp đồng 8% vào năm 2020: Câu lạc bộ EY Item

KimVanNam

New member
30 Tháng năm 2020
21
0
1
New member
british-economy-to-contract-by-8-in-2020-ey-item-club_803995642.png


Ước tính mới nhất của Câu lạc bộ EY cho thấy nền kinh tế của Anh có thể chứng kiến sự co lại tới 8% trong năm nay do cuộc khủng hoảng coronavirus, trong khi ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế có thể kéo dài đến ít nhất là năm 2023 Câu lạc bộ EY đã điều chỉnh triển vọng của nền kinh tế Anh xuống thấp hơn sau khi GDP của tháng 4 cho thấy mức giảm 20,4%. </ P>
Vào tháng 4, nhóm các nhà kinh tế này đã dự báo mức giảm 6,8% trong năm nay. Trong khi đó, mức giảm dự kiến trong quý 2 năm 2020 cũng đã được điều chỉnh cao hơn, từ 13% đến 15% trong các ước tính mới nhất. </ P>
</ p>
Nhà kinh tế trưởng tại EY, Mark Gregory, quan sát, Đây là một môi trường chắc chắn thách thức cho các doanh nghiệp và dự báo là vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh đáng kể đối với kỳ vọng GDP của chúng tôi so với những gì dữ liệu đã nói với chúng tôi chỉ sáu tuần trước. Lít </ p>
Theo EY, chi tiêu tiêu dùng trên toàn nước Anh có thể giảm 17% trong quý hiện tại và bởi 8,7% cho cả năm, nhưng có thể thấy sự phục hồi trong năm tới. Trong khi đó, tổng đầu tư có thể giảm 13,7% vào năm 2020. </ P>

Nguồn: forexvua.com