DXG, MDG, TDG, TSJ, DCF, EVS, ACS, LMI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

BaoQuoc

New member
30 Tháng năm 2020
27
0
1
New member
q-1593429883889839534591-crop-1594166106102563493296.png


Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Bà Đỗ Thị Thái, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 260.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 657.635 cp (tỷ lệ 0,126%). Giao dịch thực hiện từ 25/6 đến 26/7/2020.
CTCP Miền Đông (MDG): CTCP Đầu tư xây dựng Phước Tiến đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch công ty Phước Tiến sở hữu 1.672.500 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 2/8/2020.
CTCP Dầu khí Thái Dương (TDG): Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã bán 429.030 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.475.018 cp (tỷ lệ 8,8%). Giao dịch thực hiện từ 4/6 đến 3/7/2020.
CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội (TSJ): Bà Nguyễn Hà Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 5.690.000 cp (tỷ lệ 7,61%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Linh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 30/6/2020.
CTCP Xây dựng và thiết kế số 1 (DCF): Ông Đinh Xuân Gạch, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 308.715 cp (tỷ lệ 6,33%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DCF, ông Lê Chí Chuân, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 611.838 cp (tỷ lệ 12,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/7 đến 7/8/2020. Ông Trần Đăng Phan, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 264.493 cp (tỷ lệ 5,42%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8/2020.
CTCP Chứng khoán Everest (EVS): Ông Bùi Việt Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.508.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.108.500 cp (tỷ lệ 6,85%). Giao dịch thực hiện ngày 1/7/2020.
CTCP Xây lắp thương mại 2 (ACS): CTCP Bê tông Ngoại thương đã mua 100.966 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 422.416 cp (tỷ lệ 10,56%). Giao dịch thực hiện ngày 12/6/2020.
CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy Idico (LMI): Ông Nguyễn Cao Hà, Chủ tịch HĐQT, đã mua 141.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.172.800 cp (tỷ lệ 21,32%). Giao dịch thực hiện từ 9/6 đến 3/7/2020.

Nguồn: cafef.vn