Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Nishimura không đề nghị dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Tokyo