Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Phân Tích Nhanh Bitcoin Ngày 14/05/2020 – Phe Bò Đang Làm Tốt

    Góc nhìn của bác rất logic và khách quan, đủ thông tin để vào lệnh trong ngày +1 like
  2. A

    Anh em nào trade GBP chú ý nhé!

    13g chiều nay có tin #GDP của Anh, tác động có thể mạnh đến đồng #GBP. Anh em nào trade GBP thì chú ý giờ tin nhé. Nguồn: https://www.facebook.com/groups/anhemtraderviet