CEO_36144

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sinh năm: 1974
Trình độ: Cử nhân Kế toán

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) 7/8/2021

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Bà Thanh Huyền đã gắn bó với Công ty Gỗ Đức Thành từ năm 1995 đến nay. Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhân sự, bà giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng văn hóa cũng như phát triển đội ngũ quản lý và nguồn lực nội bộ cho Công ty. Trong 21 năm công tác tại Công ty Đức Thành, Bà đã từng giữ các chức vụ: Nhân viên kinh doanh nội địa kiêm kế toán kho, Trưởng phòng HCNS. Từ tháng 11/2012 đến nay, Bà Huyền được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Hành chánh nhân sự và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Video

Tag
Được xem nhiều