2

Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc Ngân hàng OCB

Tóm tắt tiểu sử

Tên: Nguyễn Đình Tùng
Sinh năm: 30/11/1971
Trình độ: MBA - Đại học Maastrict - Hà Lan
Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Nguyễn Đình Tùng là ai?

Ông Nguyễn Đình Tùng hiện là Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Ông có hơn 28 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Ngân hàng OCB dưới sự dẫn dắt của ông ngày càng mở rộng và có đường lối phát triển đúng đắn cùng nhiều dịch vụ để người tiêu dùng chọn lựa.

Trong suốt gần 10 năm quản lý và lãnh đạo ngân hàng OCB, ông  đã thành công khẳng định vị trí của ngân hàng trên thị trường Việt Nam, ngày càng mở rộng với quy mô lớn và tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Ông cam kết sẽ tiếp tục cống hiến và mang những thành tựu lớn nhất đến với Ngân hàng TMCP Đông Phương (OCB).

 

Chức vụ đã từng đảm nhiệm:

Ông từng hoạt động với các vị trí cao như Phó giám đốc kinh doanh Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực tại Ngân hàng Mekong, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ING Private Banking Singapore, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HCM) và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng doanh nghiệp.

Quá trình công tác

Dưới đây là cụ thể quá trình công tác của ông Nguyễn Đình Tùng sau khi tốt nghiệp Đại học tại Hà Lan:

Tháng 11/1992 – 04/2002: Ông đảm nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Tháng 04/2002 – 01/2006: Ông Tùng làm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM, Giám đốc Vùng Miền Nam tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Tháng 01/2006 – 06/2008: Ông làm Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Khối Khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Tháng 11/2008 – 04/2009: Ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Quốc gia – Ngân hàng ING Private Banking, Singapore.

Tháng 05/2009 – 04/2012: Ông làm chức Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải.

Tháng 04/2012 – 05/2012: Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Tháng 05/2012 – 08/2012: Quyền Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Tháng 08/2012 – nay: Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Video

Tag
Được xem nhiều