10466493

Báo cáo thường niên Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Giới thiệu Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, được thành lập vào tháng 11/2001.

PV Drilling đã không ngừng phát triển và tạo được vị thế vững chắc về khả năng cung cấp dịch vụ khoan, kỹ thuật giếng khoan và một số dịch vụ khác cho các hoạt động khoan thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực.

Sau những năm cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, đến nay PV Drilling đã chiếm lĩnh phần lớn thị phần cung cấp dịch vụ dầu khí chuyên ngành cho các công ty dầu khí và nhà thầu khoan. Trong các năm qua, công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao, kết quả hoạt động kinh doanh khá tốt.

PVD: Ký hợp đồng cung cấp giàn khoan PV Drilling I cho Vietsovpetro

LĨNH VỰC KINH DOANH

  • Khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí. Cung ứng giàn khoan và giàn khoan khai thác dầu khí. Mua bán vật tư, thiết bị khoan và khai thác.
  • Thử vỉa, bơm trám xi măng, đo địa vật lý giếng khoan và các dịch vụ khác liên quan đến công tác khoan và khai thác.
  • Dịch vụ ứng cứu sự cố dầu tràn và bảo vệ môi trường.
  • Đào tạo công nhân khoan dầu khí, cung cấp lao động cho các giàn khoan, giàn khai thác dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và cung cấp lao động có chuyên môn khoan dầu khí cho các nhà thầu trong và ngoài nước.
  • Tư vấn đầu tư – quản lý dự án (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
  • Hoạt động tư vấn quản lý.

Tổng quan Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD : HOSE)
Dầu khí : Thiết bị, dịch vụ khai thác dầu mỏ

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Lầu 4, Tòa nhà Sailling Tower, số 111A Pasteur, Q1, Tp.HCM
www.pvdrilling.com.vn
+84 (8) 391-42012
Fax
+84 (8) 391-42021
Email
info@pvdrilling.com.vn

   Tầm nhìn

Trở thành nhà thầu khoan, cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí tin cậy và có uy tín trên thế giới.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan dầu khí hàng đầu trong khu vực, tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng bằng những dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

  Giá trị cốt lõi

  • Duy trì các mối quan hệ công việc tích cực.
  • Nuôi dưỡng nhiệt huyết bằng việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng và thông tin với nhau.
  • Tạo ra một môi trường làm việc mà trong đó mọi người có thể học hỏi, cống hiến và trở nên xuất sắc cùng với sự phát triển của PV Drilling.
  • Đảm bảo an toàn cho con người và môi trường trong quá trình hoạt động.

Video

Công đoàn và Tổng Công ty PV Drilling ủng hộ miền Trung