512x512.70d407ff101fb5c4f477bb74d0d5ffca.ai.1

Báo cáo thường niên Tổng công ty IDICO

Giới thiệu Tổng công ty IDICO

Trong suốt 18 năm qua, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, Tổng công ty đã không ngừng phát triển về năng lực quản lý, năng lực thi công, năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ công nhân viên. Uy tín và thương hiệu IDICO ngày càng được xác lập trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt qua 3 lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện và giao thông. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng không ngừng đẩy mạnh mở rộng sang xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, giao thông thủy lợi, bến cảng, tư vấn đầu tư xây dựng, đầu tư xây dựng các nhà máy điện độc lập, tham gia thị trường kinh doanh điện.

Trước thoái vốn, IDICO báo cáo lợi nhuận quý III/2020 giảm gần 30%

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Thi công lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng.
 • Sản xuất vật liệu xây dựng.
 • Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất.
 • Khai thác vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).
 • Chế biến, sản xuất vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).
 • Mua bán vật tư, nguyên liệu, vật liệu ngành xây dựng
 • Kinh doanh vận tải bằng ô tô.
 • Kinh doanh vận tải thủy nội địa qua biên giới Việt Nam.
 • Hoạt động Cảng biển, Cảng sông, Bến tàu, Cầu tàu.
 • Kinh doanh nhà hàng, ăn uống (Không hoạt động tại trụ sở).
 • Kinh doanh khách sạn (Không hoạt động tại trụ sở).
 • Thu gom chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở).
 • Vận chuyển, xử lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại (Không hoạt động tại trụ sở).
 • Kinh doanh rượu (Không hoạt động tại trụ sở).
 • Tổ chức lễ hội; thể dục thể thao
 • Môi giói bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản

Tổng quan Tổng công ty IDICO

Tổng công ty IDICO - CTCP (IDC : HNX)
Công nghiệp : Xây dựng, Xây lắp

Tổng công ty IDICO - CTCP
Số 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
www.idico.com.vn
+84 (28) 343-88883
Fax
+84 (28) 393-12705
Email
headoffice@idico.com.vn

   Tầm nhìn

Trở thành một Ngân hàng thuận tiện nhất với Khách hàng

Sứ mệnh

Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng

  Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Kỷ luật – Tận tâm

   Thực thi – Tin cậy – Hiệu quả

Video

IDICO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 28/4/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty IDICO - CTCP (Mã chứng khoán IDC niêm yết tại Sàn HNX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều hành Đại hội có: Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty IDICO; Ông Đặng Chính Trung - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO; Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên HĐQT.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Bá Thọ cho biết: Tổng công ty IDICO đã chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần kể từ ngày 01/3/2018 và cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển của Tổng công ty IDICO. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của IDICO tiếp tục phát triển, năng lực tài chính được nâng cao, lợi nhuận và vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ sản xuất kinh doanh.

A_Minh

Ông Nguyễn Văn Minh -  Phó TGĐ  báo cáo  kết quả hoạt động sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Báo cáo của Ban điều hành IDICO cho biết: Từ đầu năm 2020, mặc dù khó khăn trong công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống IDICO vẫn ổn định và tăng trưởng về chỉ tiêu lợi nhuận. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 5.505 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất đạt 736 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận đạt 16,81%.

Trên cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2020, IDICO đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu về doanh thu hợp nhất đạt 5.661 tỷ đồng (tăng 3% so với kế hoạch năm); Lợi nhuận công ty mẹ đạt 557 tăng 60% so với kế hoạch năm; tỷ suất lợi nhuận sẽ đạt 12,55% và cổ tức dự kiến đạt 10%.

A_Nguyen

Ông Nguyễn Cao Nguyên đại diện HĐQT báo cáo trước Cổ đông IDICO.

Ông Nguyễn Cao Nguyên - Thành viên HĐQT phát biểu: Ngay từ những tháng đầu tiên năm 2020 đã xác định đúng mục tiêu quản trị công ty để chỉ đạo, điều hành nên Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; đặc biệt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cổ phiếu; tài chính Công ty mẹ tiếp tục bảo toàn và phát triển,…

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với IDICO, là năm Tổng công ty thoái hết phần vốn nhà nước và chuyển sang mô hình hoạt động mới sẽ thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty và sắp xếp lại toàn hệ thống bộ máy hoạt động theo mô hình sở hữu mới và tập trung phân tích, đánh giá để nhanh chóng đưa ra những giải pháp, nâng cao năng lực tài chính, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh then chốt của Tổng công ty như: Khu công nghiệp, bất động sản nhà ở khu công nghiệp; kho bãi, nhà xưởng cho thuê; phát triển năng lượng.

A_Trung_tra_loi_co_dong_tai_dai_hoi

Ông Đặng Chính Trung - Tổng giám đốc IDICO trả lời các câu hỏi của cổ đông trong thời gian Đại hội thảo luận .

 

Bieu_quyet

Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội thông qua toàn bộ Báo cáo, Tờ trình và đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ tán thành cao những nội dung quan trọng do Hội đồng Quản trị đề xuất nhằm đưa IDICO tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2021 và trong tương lai.

Tag
Được xem nhiều