images (2)

Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

Giới thiệu Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP): Quý 1 lãi kỷ lục 56 tỷ đồng

GIỚI THIỆU

Chiến lược phát triển của công ty là :Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác marketing, mua sắm thêm máy móc thiết bị để đa dạng hoá các mặt hàng in. Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in đồng thời đa dạng hóa đầu tư: hợp tác góp vốn vào các doanh nghiệp khác, với các đối tác trong và ngoài nước, liên doanh liên kết đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để cho thuê…

LĨNH VỰC KINH DOANH

  • In sách giáo khoa, sách báo tạp chí, tập san, nhãn biểu, sản phẩm bao bì, các giấy tờ quản lí kinh tế xã hội;
  • Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: Giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm;
  • Nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất, kinh doanh;
  • Kinh doanh vật tư thiết bị ngành in;
  • Tổ chức liên kết, xuất bản, in và phát hành lịch, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác. Sản xuất và kinh doanh thiết bị, dụng cụ giáo dục;
  • Kinh doanh vận tải hàng, vận tải khách theo hợp đồng;
  • Kinh doanh nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. Dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh;
  • Buôn bán sách.

Tổng quan Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (HTP : HNX)
Dịch vụ tiêu dùng : Xuất bản

CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát
157 Tôn Đức Thắng, Hòa An, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
www.inhoaphat.vn
+84 (236) 384-1257
Fax
+84 (236) 384-1258
Email
htinvesthn@gmail.com

   Tầm nhìn

Khẳng định vị trí hàng đầu trong việc sản xuất và phân phối sản phẩm đạt chất lượng cao, đóng góp xây dựng doanh nghiệp , nâng cao đất nước

Sứ mệnh

Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng

  Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Kỷ luật – Tận tâm

   Thực thi – Tin cậy – Hiệu quả

Video