logo-sii

Báo cáo thường niên Hạ tầng nước Sài Gòn SII

 Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII), tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng Việt Thành. Được thành lập năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 550 triệu đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty trong lĩnh vực giám sát thi công và thí nghiệm vật liệu xây dựng, xây dựng công trình. Tháng 2/2013, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và thay đổi chiến lược đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực Hạ tầng nước.

Công ty đã thực hiện đầu tư nhà máy nước Dan Kia 2 – Đà Lạt, công suất 30.000 m3/ngày đêm thông qua việc mua lại 90% cổ phần được phát hành. Ngoài ra công ty đang nghiên cứu 05 dự án khác trong lĩnh vực hạ tầng nước với tổng giá trị đầu tư ước tính 700 tỷ đồng.

Ngày 12/09/2012, SII chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/08/2004 cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 06/08/2020.
- Vốn điều lệ: 645.221.040.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 645.221.040.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: (84.28) 62918483
- Số fax: (84.28) 62918489
- Website: www.saigonwater.com.vn
- Mã cổ phiếu: SII
- Lĩnh vực: Công nghiệp

Tầm nhìn

“Saigon Water sẽ sớm trở thành biểu tượng số 01 của nhà phát triển hạ tầng trong ngành công nghiệp nước sạch và nước thải tại Việt Nam, việc cung cấp các giải pháp hiệu quả để mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng là nền tảng của chúng tôi để tạo ra lợi nhuận bền vững cho Saigon Water".

Sứ mệnh

“Cống hiến cho cộng đồng ngành nước với giải pháp tổng thể và góp phần tạo dựng giá trị bền vững của Công ty”

Giá trị cốt lõi

Đạo đức kinh doanh

Cống hiến tuyệt đối

Hợp tác thành công

Hiệu quả công việc

 

Video

Chiến lược phát triển lâu dài

  • Tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án tốt trong lĩnh vực môi trường bao gồm: đầu tư xây dựng, vận hành các dự án trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, rác thải; đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc các dự án hoạt động trong lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải;
  • Tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng thị trường dịch vụ kỹ thuật môi trường nước, phát triển thêm các giải pháp công nghệ;
  • Phát triển dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước.