GVR

Báo cáo thường niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam GVR

Giới thiệu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

VCSC: Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) có thể thu nghìn tỷ từ thoái vốn năm nay

  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thành lập từ năm 1975, sau nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức và tên gọi; ngày 26/12/2017,
  • Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
  • Ngày 22/05/2018, Tập đoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, ra mắt TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN và chính thức chuyển qua hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 01/06/2018.
  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác giữ quyền chi phối các Công ty con thông qua chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư kinh doanh, quản lý, điều phối vốn, thương hiệu, thị trường, kiểm soát quy trình, định mức trong toàn Tập đoàn…;
  • Trực tiếp kinh doanh và đảm bảo thực hiện càc nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn gồm các Doanh nghiệp cấp II và Doanh nghiệp cấp III được tổ chức, hoạt động dưới các hình thức Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Liên doanh.

 

Tổng quan về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Tên Công ty bằng tiếng Việt: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên Công ty bằng tiếng Anh: Viet Nam Rubber Group
Tên viết tắt: VRG
Trụ sở làm việc: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM (84-28) 39 325 234 www.vnrubbergroup.com
Mã cổ phiếu: GVR
Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng
MST: 0301266564
Giấy phép ĐKKD: 0301266564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/06/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/06/2018.

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp về hiệu quả, quy mô, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện môi trường ở Việt Nam, trong khu vực và khẳng định thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới.

Sứ mệnh

Cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước những sản phẩm nông, công nghiệp và dịch vụ có giá cả cạnh tranh, an toàn với người dùng, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp: kế thừa, đoàn kết, hài hòa lợi ích và tôn trọng pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động có tính cạnh tranh, luôn đổi mới và gắn bó với Doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

1/TINH THẦN HỢP TÁC

Thể hiện tinh thần hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp

2/DỄ TIẾP CẬN

Tạo phong cách làm việc gần gũi, dễ tiếp cạn và phục vụ khách hàng chu đáo như phục vụ chính mình

3/TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

Có tinh thần trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng, đồng nghiệp và trung thực trong công việc

4/NĂNG ĐỘNG

Luôn năng động và sẵn sàng tiếp nhận các ý tưởng, cơ hội mới

5/CHẤT LƯỢNG

Tăng cường chất lượng hiệu quả công việc và hướng tới chuẩn mực cao hơn

 

Video

 

Tag
Được xem nhiều