512x512.fe8d0d72b66af96d7dae2bd4e017cba7.ai.1

Báo cáo thường niên DPR

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

Tiền thân là đồn điền Phú Riềng, kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. Là vùng đất đỏ Bazan có khí hậu và địa chất phù hợp với phát triển cây cao su.

Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện Hiệp định hợp tác với Liên Xô (cũ) lần thứ nhất, ngày 21/5/1981 Công ty cao su Đồng Phú được thành lập.

Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ một nông trường với diện tích 3.000 ha cây cao su già cỗi. Đến nay Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú đã có diện tích trên 10.000 ha cao su, với  gần 8.000 ha vườn cây đang cho khai thác.

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  từ tháng 11 năm 2007. Với mã giao dịch là DPR, có 43 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Tên tiếng anh : DONGPHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : DORUCO
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh & đăng ký thuế: 3800100376
Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12/07/2018 Do bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Vốn điều lệ : 430.000.000.000 VNĐ
Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020: 1.727.335.165.790 VNĐ
Địa chỉ : Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0271 3819 786
Fax : 0271 3819 620
Website : www.doruco.com.vn
Mã cổ phiếu: DPR

Định hướng phát triển

Khẳng định vị thế của Công ty tại thị trường cao
su trong nước cùng như nước ngoài, coi trọng hiệu quả
kinh tế đảm bảo lợi ích của các cổ đông và người lao
động.
Đảo đảm phát triển bền vững thông qua chính
sách đầu tư có trọng điểm vào ngành kinh doanh chính,
củng cố hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao chất
lượng, đa dạng hoá sản phẩm tạo ra lợi thế cạnh tranh
trên thị trường.
Thực hiện triệt để việc tiết kiệm, đảm bảo hiệu
quả năng suất, an toàn sản xuất gắn với bảo vệ môi
trường; duy trì thực hiện hệ thống quản lý tích hợp ISO.
Linh hoạt trong bố trí và sử dụng nguồn lực sao
cho chủ động trong từng giai đoạn phù hợp với dự báo
thị trường.
Phát huy tối đa nội lực, lấy phát triển nguồn nhân
lực làm trọng tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng
đội ngũ nhân sự kế thừa không những giỏi về chuyên
môn mà còn năng động, nhiệt huyết để cùng với Công ty
tạo ra những bước đột phát mới trong tương lai.
Cân đối hài hoà lợi ích của các cổ đông, doanh
nghiệp và người lao động. Xây dựng văn hoá công ty,
tạo môi trường làm việc văn minh, đảm bảo ổn định đời
sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động.

Video

Bộ máy quản lý

 

Tag
Được xem nhiều