Báo cáo thường niên CTCP Y Dược phẩm Vimedimex – VMD

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) được thành lập năm 1984. Từ năm 2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Hoạt động kinh doanh của Công ty được chia làm 5 hoạt động chính. Bao gồm: kinh doanh, sản xuất và môi trường, nghiên cứu khoa học, hợp tác liên doanh và các hoạt động khác. Trong đó hoạt động chính là xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ủy thác và phân phối dược phẩm, hóa chất xét nghiệm, máy móc thiết bị, trang thiết bị y tế chiếm 90% doanh thu Công ty. Hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty phân bổ khắp các tỉnh miền Nam, Tây Nam Bộ và miền Bắc.

Ngày 30/09/2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
Tên quốc tế VIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán VMD
Trụ sở chính Tầng 8, Tòa nhà Vimedimex Group, Số 46-48 Bà Triệu, Phường Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 28 3899016
Fax +84 28 3899016
Website www.vietpharm.com.vn
Lĩnh vực Dịch vụ tiêu dùng

Tầm nhìn

Trở thành nhân tố tích cực của nền y tế chất lượng cao Việt Nam và từng bước xây dựng vị thế trong nền y tế khu vực.

Sứ mệnh

Sản xuất, phân phối thuốc chất lượng cao, cung cấp cho mọi người dân, ở mọi nơi trên toàn quốc.

Giá trị cốt lõi

Đạo đức chính trực – Sáng tạo đột phá – Tiên phong vượt lên thách thức

Video

Tag
Được xem nhiều