VSH

Báo Cáo Thường Niên CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn-VSH

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III, được khởi công xây dựng vào ngày 15/9/1991. Nhà máy chính thức đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia vào ngày 04/12/1994.

Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu KWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhu cầu về điện cho vùng lõm và ổn định chất lượng điện cho hệ thống điện quốc gia.

Tính đến cuối năm 2000, nhà máy Vĩnh Sơn đã sản xuất được 1,880 tỷ KWh, đạt sản lượng bình quân 310 triệu KWh/năm, tăng hơn 35% so với thiết kế. Đặc biệt năm 1999, sản lượng đạt 419 KWh – vượt mọi dự kiến trong tính toán thiết kế trước đây.

TỔNG QUAN 

Tên đầy đủ: CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Tên tiếng Anh: Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company

Tên viết tắt:VSHPC

Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ - P. Hải Cảng - Tp. Quy Nhơn - T. Bình Định

Người công bố thông tin: Mr. Võ Thành Trung

Điện thoại: (84.256) 389 2792

Fax: (84.256) 389 1975

Email:hpp_vssh@evn.com.vn

Website:http://www.vshpc.evn.com.vn

Ngày niêm yết: 18/07/2006

Vốn điều lệ: 2,362,412,460,000

Số CP niêm yết: 236,241,246

Số CP đang LH: 236,241,246

 

Chiến lược phát triển

- Phát triển và sản xuất kinh doanh nguồn năng lượng thủy điện chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, cung cấp Ngày càng nhiều điện năng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

- Trên cơ sở các nguồn lực của công ty liên doanh, liên kết với mọi thành phần kinh tế thế để tổ chức sản xuất kinh doanh các ngành nghề hợp pháp khác, nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Nâng cao và phát huy có hiệu quả sản xuất kinh doanh tại hai nhà máy thủy điện điện Vĩnh Sơn và sông Hinh.

- Tập trung cao độ vào đầu tư phát triển ngành nghề kinh doanh truyền thống là đầu tư và khai thác các dự án thủy điện: dự án thủy điện Thượng Kon Tum, Dự án nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 2,3.

- Thực hiện đúng công tác giám sát chất lượng môi trường hàng năm và định kỳ.

Video

   Các công trình thuỷ công:

Đập chính hồ A: Cấu tạo bằng đất đồng chất, chiều cao: 35,0 m, chiều dài: 410m
Đập CNN hồ A: Cấu tạo bằng đất đồng chất, chiều cao: 35,5 m, chiều dài: 191m
Tràn xả lũ: Tràn tự do, cấu tạo bằng bê tông, năng lực xả lũ: 1530m3/s ứng với tần suất 0,01 %.
Đập chính hồ B cấu tạo đập đất đồng chất, chiều cao: 37,0 m, chiều dài: 300 m.
Đập CNN hồ B cấu tạo đất đồng chất, chiều cao: 37,0 m, chiều dài: 105 m.
Tràn xả lũ hồ B: Tràn tự do, cấu tạo bằng bê tông, năng lực xả lũ: 885m3/s ứng với tần suất 0,01 %.
Tổng dung tích hồ chứa Vĩnh sơn: 102 triệu m3(hồ A 22: triệu m3, hồ B: 80 triệu m3)

       Gian máy:

02 tổ máy Thuỷ điện Vĩnh sơn-Sông Hinh có công suất lắp đặt: 02x33 MW=66 MW(Thiét bị đồng bộ của Pháp)
Sản lượng bình quân năm: 230 triệu KWh
Kiểu Tuabin: peltol, độ cao cột nước: 88 m
Lưu lượng nước qua 02 tổ máy 13,2 m3/s, suất tiêu hao nước 0,72 m3/KWh

 

  1.     Thuỷ điện Sông Hinh

        Các công trình thuỷ công

Gồm một đạp chính có cấu tạo đập đất đồng chất, chiều cao: chiều dài
Tràn xả lũ bằng cửa đóng mở kiểu van cung, số cửa: 06 cửa, năng lực xả tràn ứng với tần suất 0.1% là 7.181 m3/s

Đập tràn sự cố bằng đất, năng lực xả tràn sự cố ứng với tần suất 0.1% là 4946 m3/s
Dung tích toàn bộ hồ chứa: 357 m3

     Gian máy

02 tổ máy Thuỷ điện Sông Hinh: 02x35MW=70 MW(Thiét bị
đồng bộ của hãng ABB-Thuỵ điển)
Sản lượng bình quân năm: 370 triệu KWh
Kiểu Tuabin: Francis, độ cao cột nước: 140 m
Lưu lượng nước qua 02 tổ máy 55 m3/s, suất tiêu hao nước 2,83 m3/KWh
Năng lực hiện tại của toàn nhà máy sản suất bình quân 600 triệu KWk/năm.

Tương lai

Theo chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, Công ty sẽ thực hiện các hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành các thuỷ điện ở khu vực duyên hải miền Trung của EVN. (hoặc Công ty tự đầu tư xây dựng các Nhà máy thuỷ điện mới).

Xem ngay:

Tag
Được xem nhiều