unnamed

Báo cáo thường niên CTCP Thủy điện Sê San 4A-S4A

Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A-S4A được thành lập tháng 05/2007 và bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sê San 4A ngày 15/03/2008.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp chủ yếu là Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành nhà máy thủy điện. Doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại tỉnh Gia Lai. S4A là một trong 6 nhà máy thủy điện được xây dựng trên sông Sê San.

Các lĩnh vực hoạt động chính

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Đầu tư xây dựng và quản lý vận
  hành nhà máy thủy điện, Xây dựng công trình công nghiệp, Xây dựng đường dây và trạm
  biến thế
 • Xây dựng nhà các loại.
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
  Xây dựng công trình công ích.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Sản xuất điện; truyền tải điện
 • Phân phối và kinh doanh điện năng;
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị.

CTCP Thủy điện Sê San 4A

Tên giao dịch:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

Tên tiếng Anh:

Se San 4A Hydro Power JSC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

5900413305, đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 5 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 3 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

Vốn điều lệ:

422.000.000.000 đồng

Địa chỉ

650 Lê Duẩn, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại

059-3756096

Fax

059-3756097

Website:

http://sesan4a.com.vn/

Mã cổ phiếu:

S4A

Sàn giao dịch:

Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Sản xuất và kinh doanh điện năng, phát huy
tối đa năng lực hiện có, từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhằm
mang lại lợi ích cao nhất cho các Cổ đông, người lao động và sự phát triển của xã hội.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tiếp tục phát huy năng lực hiện có sản xuất điện năng đạt và vượt sản
lượng điện thương phẩm bình quân hàng năm. Tìm kiếm các dự án có hiệu
quả phù hợp với năng lực và mô hình của Công ty để đầu tư, từng bước
thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực đã
được đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Đảm bảo SXKD có hiệu quả, lợi tức chia cho các Cổ đông đạt 20-30%/năm, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 1triệuđồng/người/tháng.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Với phương châm phát triển bền vững, hài hòa lợi ích của Công ty với trách nhiệm xã hội,
đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ việc
giám sát chất lượng môi trường theo quy định. Ủng hộ các chương trình an sinh
xã hội tại địa phương.

Video

Tag
Được xem nhiều