BGW

Báo cáo thường niên CTCP Nước sạch Bắc Giang

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang tiền thân là đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1976.

Cùng bắt nhịp với sự phát triển đất nước, Đội xây dựng Công trình 76 ngày một trưởng thành… Năm 1978 đội được UBND tỉnh Hà Bắc quyết định nấng cấp thành Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc. Năm 1993 Xí nghiệp Điện nước Hà Bắc trở thành Công ty Cấp thoát nước Hà Bắc. Tháng 5-2005 Công ty Cấp thoát nước Bắc Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Giang.

Nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng và hoạt động, đơn vị gặp không ít khó khăn, thách thức, có lúc tưởng như phải giải thể do những yếu tố chủ quan, khách quan, đặc biệt do cơ chế kinh tế thị trường chi phối và những bất cập trong mô hình tổ chức sản xuất. Song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban. Công ty đã luôn phấn đấu vương lên vượt mọi khó khăn, khắc phục những tồn tại, yếu kém và xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

Từ một đơn vị quy mô nhỏ bé, hoạt động ở một số lĩnh vực hạn hẹp, cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiệt bị phục vụ sản xuất thô sơ, lạc hậu, sản lượng sản xuất kinh doanh hàng năm chỉ đạt vài chục đến vài trăm triệu: Tổng số CBCNV có 147 trong đó có 06 cán bộ kỹ thuật trung cấp, 02 đại học, ngành nghề kinh doanh chỉ bó hẹp trong phạm vi các ngành với quy mô nhỏ như: thi công các tuyến cấp nước, điện sinh hoạt, sản lượng đạt 1,17 tỷ đồng (tổng vốn hoạt động hơn 200.000.000đ). Nay Công ty có hơn 250 CBCNV trong đó có 20% trình độ đại học; 80% cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật. Vốn điều lệ công ty đạt hơn 181 tỷ đồng. Nhiều năm liên tục Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB đạt tổ chức trong sạch vững mạnh. Công ty được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thưởng…

Năm 2010 Công ty đã nâng cấp công suất Nhà máy nước Bắc Giang từ 20.000 m3/ngđ lên 25.000 m3/ngđ và 35.000m3/ngđ vào năm 2015, đáp ứng đ­ược 100 % nhu cầu dùng n­ước của nhân dân nội, ngoại thị Thành phố Bắc Giang.

Phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục những yếu kém, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, CBCNV Công ty đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả chính sách, mục tiêu chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9001-2008; Mở rộng ngành nghề kinh doanh; Tập trung ưu tiên đầu tư cho các Khu, cụm công nghiệp lớn của tỉnh. Duy trì và liên tục phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu trong công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng quan

Tên đầy đủ: CTCP Nước sạch Bắc Giang

Tên tiếng Anh: Bac Giang Clean Water Joint Stock Company

Tên viết tắt: BACGIANGWSC

Địa chỉ: Số 386 - Đường Xương Giang - P. Ngô Quyền - Tp. Bắc Giang - T. Bắc Giang

Người công bố thông tin: Mr. Trần Đăng Diều

Điện thoại: (84.204) 385 5757

Fax: (84.204) 355 4717

Email: capnuocbg@gmail.com

Website: https://bacgiangwsc.com.vn

Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Ngày niêm yết: 31/10/2017

Vốn điều lệ: 181,494,460,000

Số CP niêm yết: 18,149,446

Số CP đang LH: 18,149,446

Video

Sơ đồ bộ máy tổ chức và hoạt động của Công ty CP nước sạch Bắc Giang

1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Lao động- Tiền lương
– Tham mưu giúp Chủ tịch và Giám đốc công ty về tổ chức bộ máy công ty, bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
– Quản lý hành chính của doanh nghiệp, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn của Công ty.
– Quản lý lực lượng lao động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty.
– Xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương và các thu nhập khác trong Công ty, xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên.

2. Phòng Kế hoạch- Tổng hợp
– Tham mưu giúp Chủ tịch và Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của Công ty.
– Tổ chức thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện nội qui, qui chế của toàn Công ty.

3. Phòng Kế toán – Thống kê.
– Giúp Chủ tịch và Giám đốc thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
– Lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản, vật tư của Công ty.
– Tham mưu cho Giám đốc về quản lý và sử dụng vốn, tài sản trong quá trình SXKD có hiệu quả.
– Quản lý và phân phối các quỹ theo quy định của Nhà nước.

4. Phòng Kỹ thuật – Vật tư
– Tham mưu giúp Chủ tịch và Giám đốc xây dựng quy trình, quy phạm kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
– Quản lý hệ thống cấp nước, máy móc, thiết bị, phối hợp với Nhà máy bảo dưỡng, sửa chữa v.v… theo kế hoạch, định kỳ.
– Quản lý kỹ thuật các công trình xây lắp theo luật Xây dựng, luật Đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước.
– Cung cấp vật tư cho Nhà máy và công trường.
– Quản lý các đội xây lắp, tổ thi công.

5. Phòng Kinh doanh
– Quản lý toàn bộ mạng lưới cấp nước đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả.
– Quản lý khách hàng, tổ chức kinh doanh nước máy đạt hiệu quả.

6. Ban quản lý dự án
– Quản lý dự án do Công ty làm chủ đầu tư theo luật Xây dựng.
– Thực hiện công tác đầu tư xây dựng Dự án theo quy định của luật Xây dựng, luật Đấu thầu, các văn bản dưới luật và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Dự án theo pháp luật.

7. Tổ thi công
– Tổ chức các công việc do Công ty khoán nhân công cho tổ thực hiện bao gồm: Lắp đặt bổ sung đồng hồ; Lắp đặt mới, thay thế, sửa chữa các tuyến ống cấp nước.
– Thi công các công việc khác do Công ty giao.
– Thi công các công việc do Đội xây lắp giao.

8. Nhà máy nước
– Tổ chức sản xuất nước đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch phục vụ đầy đủ cho khách hàng.
– Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị hệ thống dây truyền sản xuất nước sạch và đồng hồ theo đúng qui trình của nhà chế tạo.
– Gia công cơ khí phục vụ công ty.
– Kiểm định, sửa chữa đồng hồ, kẹp trì theo đề nghị của phòng Kinh doanh.
– Nâng chuyển đồng hồ theo tuyến và đơn lẻ.
– Kiểm định đồng hồ Công ty nhập chưa qua kiểm định; Kiểm định đồng hồ trên toàn bộ mạng cấp nước theo pháp lệnh đo lường của Nhà nước quy định.
– Sửa chữa, bảo dưỡng các van của mạng từ Ф 80 trở lên.

9. Tổ Chống thất thoát
– Tổ chức rò tìm, phân tích đánh giá khả năng rò rỉ của các tuyến ống, xử lý chống thất thoát các vị trí rò rỉ trên hệ thống cấp nước.
– Kiểm soát tỷ lệ thất thoát trên mạng truyền dẫn.

Tag
Được xem nhiều