Báo cáo thường niên CTCP KASATI – KST

Công ty Cổ phần KASATI

Công ty Cổ phần KASATI (KST) chính thức đi vào hoạt động theo hình thức cổ phần vào năm 2002. Với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là Dịch vụ; Thương mại; Sản xuất, phục vụ cho ngành viễn thông. Trong đó doanh thu từ dịch vụ chủ yếu là dịch vụ lắp đặt bảo dưỡng có mức sinh lời cao nhất, đạt trên 60% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động thương mại đạt trên 30%. Doanh thu từ hoạt động sản xuất chiếm tỷ trọng nhỏ nhất và đây cũng là hoạt động sinh lời thấp nhất.

Ngày 29/12/2010: Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
Tên quốc tế KASATI JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán KST
Trụ sở chính 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 28 3865534
Fax +84 28 3865248
Website www.kasati.com.vn
Lĩnh vực Công nghệ

Video

Tag
Được xem nhiều