images (1)

Báo cáo thường niên CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VIG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

CTCP khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG) được chính thức thành lập năm 2008.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính. Công ty có lợi thế so với các công ty khác khi cổ đông sáng lập của công ty là các Tổng Công ty nhà nước như Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 3 tỷ đồng, tăng 9.64% so với cùng kỳ.

VIG được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2009.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tên quốc tế VIETNAM INDUSTRIAL & COMMERCIAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán VIG
Trụ sở chính Villa số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 28 3911078
Fax +84 28 3911078
Website www.vics.vn
Lĩnh vực Tài chính

Video

Vị thế công ty

  • Hoạt động cho vay năm 2020: Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn ở mức 11.95%. Tổng dư nợ cho vay có giá trị bằng 11 tỷ đồng, giảm -2.39% so với cùng kỳ.
  • Hoạt động tự doanh năm 2020: Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ở mức 31 tỷ đồng, không thay đổi so với cùng kỳ.
  • Hoạt động môi giới năm 2020: Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 3 tỷ đồng, tăng 9.64% so với cùng kỳ.
  • Cổ đông sáng lập của công ty là các Tổng Công ty nhà nước như Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam với hàng trăm công ty thành viên. Đây là thị trường to lớn để công ty cung cấp dịch vụ.
Tag
Được xem nhiều