TVS

Báo cáo thường niên CTCP Chứng khoán Thiên Việt TVS

Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt

Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) được thành lập năm 2007. Với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, đầu tư chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 20 tỷ đồng, tăng 134.29% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 12.67%. Lợi nhuận từ FVTPL là 297 tỷ đồng, tăng 198.03% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế bằng 289 tỷ đồng, tăng 110.71% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 20.33%.

Ngày 15/01/2015, TVS chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
Tên quốc tế THIEN VIET SECURITIES JOINT-STOCK COMPANY
Mã chứng khoán TVS
Trụ sở chính Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 24 3248482
Fax +84 24 3248482
Website www.tvs.vn
Lĩnh vực Tài chính

Chiến lược phát triển và đầu tư

  • Hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp lớn thuộc khối kinh tế tư nhân để mang lại cho bộ phận IB các dịch vụ và thương vụ tiềm năng ví dụ như kinh doanh chiến lược, M&A, IPO và tài trợ vốn đặc quyền.
  • Đầu tư vào 3 loại tài sản khác nhau bao gồm vốn cổ phần doanh nghiệp tư nhân, vốn cổ phần công ty niêm yết và tài sản nợ.
  • Trở thành nhà cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán chuyên sâu và chất lượng cao cho khách hàng.
  • Tạo ra sản phẩm phân tích có chất lượng với khả năng bao quát 30 - 50 cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất và chiếm tới 70% tổng giá trị vốn hóa thị trường.

Video

Vị thế công ty

  • Hoạt động tự doanh năm 2020: Lợi nhuận từ FVTPL bằng 297 tỷ đồng, tăng 198.03% so với cùng kỳ. Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) bằng 65 tỷ đồng, tăng 66.92% so với cùng kỳ. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) bằng 745 tỷ đồng, tăng 41.97%so với cùng kỳ.
  • Hoạt động môi giới năm 2020: Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 20 tỷ đồng, tăng 134.29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 2 tỷ đồng, giảm -131.22% so với kỳ trước và đóng góp 0.64% vào tổng lợi nhuận trước thuế.
  • Hoạt động cho vay năm 2020: Tổng dư nợ cho vay là 183 tỷ đồng, tăng 11.29% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ có giá trị bằng 166 tỷ đồng, tăng 3.37% so với cùng kỳ. Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn bằng 4.68%. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 12.67%.
  • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Biên lợi nhuận gộp ở mức 66.20%. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) là 6.74%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 20.33%. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 289 tỷ đồng, tăng 110.71% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng ở mức 36.62%.
Tag
Được xem nhiều