HCM

Báo cáo thường niên CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HCM) được thành lập vào năm 2003.

Công ty được thành lập trên cơ sở hợp tác chiến lược và đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) và Tập đoàn Dragon Capital của Anh Quốc. Công ty thừa hưởng những thế mạnh về chuyên môn và thế mạnh về tài chính của hai tổ chức.

Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 621 tỷ đồng, tăng 29.94% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu bằng 194.22%. Lợi nhuận từ FVTPL ở mức 369 tỷ đồng, tăng 66.05% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 55.94% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế là 660 tỷ đồng, tăng 24.26% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 12.13%.

HCM được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2009.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên quốc tế HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
Mã chứng khoán HCM
Trụ sở chính Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 28 3823329
Fax +84 28 3823330
Website www.hsc.com.vn
Lĩnh vực Tài chính

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những định chế tài chính:

 • Được ngưỡng mộ nhất
 • Được tin cậy nhất
 • Được đánh giá cao nhất trên thị trường
 • Đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

SỨ MỆNH 

Là Công ty Chứng khoán dẫn đầu ngành Chứng khoán và Thị trường vốn tại Việt Nam trong những chuẩn mực về:

 • Tính chuyên nghiệp
 • Sáng tạo
 • Sức khỏe tài chính
 • Phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại HSC, chúng tôi nỗ lực giữ gìn các giá trị cốt lõi của Công ty và coi đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình.

 • Chính trực: Chúng tôi mang sự chính trực vào trong mỗi quyết định kinh doanh và hoạt động hằng ngày của công ty.
 • Tận tâm: Chúng tôi làm việc tận tâm để cung cấp những dịch vụ tốt nhất và vượt kỳ vọng của những người xung quanh.​​
 • Chuyên nghiệp: Chúng tôi liên tục sáng tạo và nâng cao năng lực để trở thành một công ty đầu ngành trong thị trường vốn.
 • Hợp tác: Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, đồng cảm, và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Tích cực: Chúng tôi thể hiện tinh thần tích cực, tôn trọng khi chia sẻ, tương tác với những người xung quanh.

Video

Vị thế công ty

 • Hoạt động môi giới năm 2020: Công ty xếp ở vị trí số 4 với 7.52% thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCOM. HCM xếp thứ 2 với 6.34% thị phần môi giới trái phiếu trên HOSE. HCM đứng ở vị trí số 5 với 5.19% thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX. Trên thị trường phái sinh, HCM chiếm vị trí thứ 2 với 10.60% thị phần môi giới chứng khoán phái sinh. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 201 tỷ đồng, tăng 33.06% so với kỳ trước và đóng góp 30.49% vào tổng lợi nhuận trước thuế.Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 621 tỷ đồng, tăng 29.94% so với cùng kỳ. Công ty đứng thứ  2 với 8.66% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE.
 • Hoạt động cho vay năm 2020: Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn ở mức 70.07%. Dư nợ ký quỹ ở mức 8624 tỷ đồng, tăng 84.23% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 194.22%. Tổng dư nợ cho vay có giá trị bằng 8624 tỷ đồng, tăng 83.61% so với cùng kỳ.
 • Hoạt động tự doanh năm 2020: Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) có giá trị bằng 3061 tỷ đồng, tăng 137.93%so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL ở mức 369 tỷ đồng, tăng 66.05% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 55.94% vào tổng lợi nhuận trước thuế.
 • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Lợi nhuận trước thuế ở mức 660 tỷ đồng, tăng 24.26% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp ở mức 38.92%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) có giá trị bằng 12.13%. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bằng 5.31%. Biên lợi nhuận ròng ở mức 23.60%.
Tag
Được xem nhiều