VDS

Báo cáo thường niên CTCP Chứng khoán Rồng Việt VDS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) được thành lập năm 2006.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 106 tỷ đồng, tăng 38.20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL có giá trị bằng 136 tỷ đồng, giảm -6228.69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 70.41% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế là 193 tỷ đồng, tăng 353.29% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 13.58%.

VDS được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào năm 2017.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
Tên quốc tế VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION
Mã chứng khoán VDS
Trụ sở chính Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 28 6299200
Fax +84 28 6291798
Website www.vdsc.com.vn
Lĩnh vực Tài chính

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu, hiện đại và hiệu quả nhất Việt Nam

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng: Kiến tạo thành công hệ sinh thái về tài chính và
đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam bằng việc sáng tạo, cung cấp được những giải pháp, công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng, với hệ thống vận hành và chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc;

Đối với người lao động: Rồng Việt mong muốn xây dựng môi trường
làm việc và văn hóa doanh nghiệp nhân văn và hấp dẫn, thu hút được
những nhân sự năng lực-nhiệt huyết đến hợp tác và làm việc, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp và tạo dựng tương lai thịnh vượng, hạnh phúc;

Đối với cổ đông/Nhà đầu tư: Xây dựng thành công hệ thống/mô hình kinh doanh hiệu quả, giúp gia tăng vượt trội giá trị khoản đầu tư của cổ đông/Nhà đầu tư của Rồng Việt;

Đối với thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam: Rồng Việt mong muốn đóng góp tích cực, chủ động và hiệu quả cho sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam

Đối với cộng đồng xã hội: Rồng Việt luôn là thành viên có trách nhiệm và mong muốn được chia sẻ những thành quả phát triển của mình đến với cộng đồng và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tất cả các thành viên của Rồng Việt cam kết giữ gìn các giá trị cốt lõi của Công ty và xem đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình

Video

VỊ THẾ CÔNG TY

  • Hoạt động cho vay năm 2020: Tổng dư nợ cho vay có giá trị bằng 1454 tỷ đồng, giảm -10.98% so với cùng kỳ. Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn có giá trị bằng 57.81%.
  • Hoạt động môi giới năm 2020: VDS xếp thứ 9 với 0.87% thị phần môi giới trái phiếu trên HOSE. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 106 tỷ đồng, tăng 38.20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 34 tỷ đồng, tăng 480.58% so với kỳ trước và đóng góp 17.82% vào tổng lợi nhuận trước thuế.
  • Hoạt động tự doanh năm 2020: Lợi nhuận từ FVTPL là 136 tỷ đồng.Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 70.41% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) bằng 497 tỷ đồng, tăng 46.23%so với cùng kỳ.
  • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Biên lợi nhuận gộp ở mức 56.03%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 193 tỷ đồng, tăng 353.29% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng ở mức 33.03%. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bằng 6.17%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 13.58%.
Tag
Được xem nhiều