wss_qawp

Báo cáo thường niên CTCP chứng khoán Phố Wall – WSS

Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall

Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS) được thành lập vào năm 2007.

Cổ đông sáng lập là các doanh nghiệp danh tiếng có tiềm lực tài chính lớn. Gồm có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM, Công ty Cổ phần may Đức Giang, và một số cổ đông cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty có thế mạnh về hoạt động tự doanh chứng khoán. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 1 tỷ đồng, giảm -22.37% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu là 2.86%. Lợi nhuận trước thuế bằng 10 tỷ đồng. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 2.01%.

WSS được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2009.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Tên quốc tế WALL STREET SECURITIES COMPANY
Mã chứng khoán WSS
Trụ sở chính Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 24 3824868
Fax +84 24 3936708
Website www.wss.com.vn
Lĩnh vực Tài chính

Video

Vị thế công ty

  • Hoạt động tự doanh năm 2020: Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ở mức 175 tỷ đồng, giảm -4.14%so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ AFS bằng 18 tỷ đồng. Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ở mức 83 tỷ đồng, tăng 10.62% so với cùng kỳ.
  • Hoạt động môi giới năm 2020: Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 1 tỷ đồng, giảm -22.37% so với cùng kỳ.
  • Hoạt động cho vay năm 2020: Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn có giá trị bằng 3.30%. Tổng dư nợ cho vay bằng 16 tỷ đồng, tăng 33.35% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ bằng 15 tỷ đồng, tăng 25.44% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 2.86%.
  • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Biên lợi nhuận gộp là 54.73%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 10 tỷ đồng, giảm -112.99% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 2.01%. Biên lợi nhuận ròng là 30.48%.
Tag
Được xem nhiều