unnamed

Báo cáo thường niên CTCP Chứng khoán Hòa Bình – HBS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được thành lập đầu năm 2008. Với số vốn điều lệ ban đầu là 160 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm lưu ký chứng khoán; môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán. Trong đó công ty chú trọng phát triển hai mảng chính của lĩnh vực tư vấn đó là tư vấn niêm yết và tư vấn phát hành chứng khoán huy động vốn. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 3 tỷ đồng, tăng 68.24% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 5.92%. Lợi nhuận trước thuế có giá trị bằng 5 tỷ đồng, giảm -39.86% so với cùng kỳ.

HBS chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2010.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
Tên quốc tế HOA BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán HBS
Trụ sở chính Tầng 7+9, Tòa nhà số 46-48, Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội
Số điện thoại +84 24 3936886
Fax +84 24 3936866
Website www.hbse.com.vn
Lĩnh vực Tài chính

Video

Vị thế công ty

  • Hoạt động môi giới năm 2020: Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có giá trị bằng 3 tỷ đồng, tăng 68.24% so với cùng kỳ.
  • Hoạt động cho vay năm 2020: Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 5.92%. Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn ở mức 15.89%. Dư nợ ký quỹ bằng 23 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay bằng 33 tỷ đồng.
  • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Lợi nhuận trước thuế là 5 tỷ đồng, giảm -39.86% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận ròng bằng 32.29%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng 1.09%. Biên lợi nhuận gộp bằng 46.08%.

 

Tag
Được xem nhiều