1610893282308-Thiết kế không tên (52)

Báo cáo thường niên CTCP Chứng khoán Bản Việt VCI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI) được thành lập và chính thức hoạt động vào năm 2007.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và dịch vụ nghiên cứu chứng khoán. Trong năm 2020, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 466 tỷ đồng, tăng 7.53% so với cùng kỳ. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu bằng 83.12%. Lợi nhuận từ FVTPL bằng 686 tỷ đồng, tăng 26.86% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 72.12% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế bằng 951 tỷ đồng, tăng 11.23% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 17.94%.

VCI được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2017.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Tên quốc tế VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán VCI
Trụ sở chính Tầng 15 - Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 28 3914358
Fax +84 28 3914453
Website www.vcsc.com.vn

TẦM NHÌN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt mong muốn trở thành một đơn vị tài chính uy tín hàng đầu, tập trung mang lại các giá trị cốt lõi hướng tới mục tiêu chung của cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế thông qua chất lượng dịch vụ tối ưu và cơ hội phát triển đầu tư bền vững, cùng đồng hành hướng tới tương lai trong tâm thế “Người dẫn đầu” và tinh thần khởi nghiệp không ngừng tìm tòi và đổi mới.

SỨ MỆNH

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

VCSC cung cấp những dịch vụ chất lượng tốt nhất, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả tối ưu trên nền tảng đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cao.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

VCSC cam kết tập trung mang đến những giá trị thiết thực và lợi ích dài hạn, linh hoạt và chủ động đứng vững trước mọi biến động trên cơ sở thận trọng và minh bạch trong hoạt động của Công ty.

 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

VCSC xây dựng môi trường làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế với những giá trị cốt lõi về đạo đức, công bằng, hoạt động hiệu quả và cơ hội thăng tiến trong công việc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ

Chúng tôi luôn xác định tâm thế của mình trong vai trò một đơn vị khởi nghiệp hướng tới mục tiêu chung của cộng đồng nhà đầu tư, người đồng hành đáng tin cậy mang tới những giá trị cốt lõi thông qua chất lượng dịch vụ tối ưu và cơ hội phát triển đầu tư bền vững.

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM

Đối với chúng tôi, QUYỀN LỢI và SỰ HÀI LÒNG của Quý khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trên mọi lĩnh vực và định hướng hoạt động.

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Đối với chúng tôi, CON NGƯỜI và UY TÍN chính là tài sản lớn nhất của tổ chức. Vì lẽ đó, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc thu hút, gìn giữ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng bằng những chương trình đào tạo, cơ hội phát triển đi cùng với động lực thăng tiến trong công việc.

ĐẠO ĐỨC VÀ MINH BẠCH

Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi các đơn vị kiểm toán uy tín quốc tế. Chính sách nội bộ được xây dựng và áp dụng phù hợp trên cơ sở hạn chế xung đột lợi ích.

 

Video

Vị thế công ty

  • Hoạt động cho vay năm 2020: Tỷ trọng Các khoản cho vay/Tài sản ngắn hạn bằng 46.70%. Nợ vay ký quỹ/Vốn chủ sở hữu ở mức 83.12%. Tổng dư nợ cho vay bằng 3882 tỷ đồng, tăng 28.01% so với cùng kỳ. Dư nợ ký quỹ ở mức 3758 tỷ đồng, tăng 26.87% so với cùng kỳ.
  • Hoạt động tự doanh năm 2020: Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 615 tỷ đồng, giảm -22.65%so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL bằng 686 tỷ đồng, tăng 26.86% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ FVTPL đóng góp 72.12% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) bằng 2713 tỷ đồng, tăng 56.71% so với cùng kỳ.
  • Bảo lãnh và phát hành chứng khoán năm 2020: Lợi nhuận hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán có giá trị bằng 3 tỷ đồng, tăng 30.40% so với cùng kỳ.
  • Hoạt động môi giới năm 2020: Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán bằng 466 tỷ đồng, tăng 7.53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 199 tỷ đồng, tăng 18.29% so với kỳ trước và đóng góp 20.87% vào tổng lợi nhuận trước thuế.Công ty đứng thứ  4 với 7.69% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE. Công ty xếp ở vị trí số 8 với 4.58% thị phần môi giới cổ phiếu trên UPCOM.
  • Kết quả kinh doanh cả năm 2020: Biên lợi nhuận ròng ở mức 44.46%. Biên lợi nhuận gộp là 69.82%. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) bằng 9.84%. Lợi nhuận trước thuế bằng 951 tỷ đồng, tăng 11.23% so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 17.94%.
  • VCI đã cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp với các giao dịch tiêu biểu như: Tư vấn chào bán cổ phần và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (2017), tư vấn chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc No Va Land (2016), tư vấn giao dịch bán lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam (2016), tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông qua Công ty Masan Nutri - Science mua lại 70% cổ phần ANCO và 52% cổ phần của Proconco (2015), tư vấn phát hành trái phiếu và cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (2015), tư vấn giao dịch bán 49% Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (2014), tư vấn chào bán và niêm yết Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động (2014)...
Tag
Được xem nhiều