BHG

Báo cáo thường niên CTCP Chè Biển Hồ

Quá trình hình thành

Công ty cổ phần Chè Biển Hồ được chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chè Biển Hồ, là tiền thân là đồn điền trà Biền Hồ được Pháp xây dựng từ năm 1921. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 09/05/1975 đại diện Ủy ban cách mạng tỉnh Gia Lai ký văn bản bàn giao cơ sở sản xuất cho quân đội quản lý, trực tiếp là Đoàn 773. Khi tiếp quản chỉ có: 534ha chè già cỗi. Phần lớn được trồng vào trước năm 1930, nhà máy lắp đặt công suất 13 tấn chè búp tươi/ngày với thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Khi tiếp quản Công ty được mang tên Nông trường Chè Biển Hồ.

Thực hiện chủ trương cấp trên ngày 17/09/1975 nông trường chè Biển Hồ được bàn giao từ đoàn 331 – Quân khu 5 – Bộ quốc phòng sang Bộ lương thực thực phẩm quản lý.

Ngày 07/03/1980 Bộ lương thực – thực phẩm ra quyết định số 1005 thành lập Xí nghiệp CNN chè Biển Hồ thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

Ngày 14/07/1980 Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 215/CP về việc giao lại cho Bộ quốc phòng lãnh đạo và chỉ huy các đơn vị xây dựng kinh tế (Trong đó có Xí nghiệp NCN chè Biển Hồ).

Ngày 13/10/1982 Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 175/HĐBT về việc giao lại các đơn vị và các cơ sở sản xuất do quân đội xây dựng sang các ngành kinh tế quản lý (Trong đó có Xí nghiệp NCN chè Biển Hồ).

Ngày 01/07/1988 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 201/CP về việc giao lại Xí nghiệp NCN chè Biển Hồ thuộc bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm cho UBND Tỉnh Gia Lai – Kon Tum quản lý (Từ đây Xí nghiệp thuộc đơn vị địa phương quản lý).

Ngày 22/12/1992 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định số 51/QĐ-UB- TLL về việc thành lập lại DNNN, Xí nghiệp NCN chè Biển Hồ thuộc tỉnh Gia Lai.

Ngày 01/03/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định số 16/QĐ-UB về việc đổi tên Xí nghiệp NCN chè Biển Hồ thành Công ty chè Biển Hồ.

Ngày 01/09/2010 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định số 595/QĐ-UBND  về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty chè Biển Hồ thành công ty TNHH MTV chè Biển Hồ và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

 

Tổng quan

Tên đầy đủ: CTCP Chè Biển Hồ

Tên tiếng Anh: Bien Ho Tea Joint Stock Company

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nghĩa Hưng - H. Chư Păh - T. Gia Lai

Người công bố thông tin: Ms. Võ Thị Thảo Hương

Điện thoại: (84.269) 3845 567

Fax: (84.269) 3842 106

Email: bhtgialai@yahoo.com.vn

Website: http://bienhotea.com.vn

Ngành: Trồng trọt

Ngày niêm yết: 30/10/2018

Vốn điều lệ: 38,566,650,000

Số CP niêm yết: 8,935,643

Số CP đang LH: 8,935,643

Video

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

- Trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến tiêu thụ xuất khẩu chè;

- Trồng, chăm sóc, thu mua cà phê;

- Kinh doanh vật tư nông nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Nghiên cứu xây dựng, tư vấn và chuyển giao các mô hình ứng dụng, tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn tỉnh;

Quá trình phát triển công ty đến nay

Công ty chè Biển Hồ trải qua 40 năm xây dựng và phát triển. Tập thể cán bộ Công ty qua nhiều thế hệ đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm vươn lên với tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, bên cạnh đó có sự quan tâm đặc biệt của UBND tỉnh Gia Lai và các sở ban ngành cùng địa phương đã tạo điều kiện cho Đảng bộ, chính quyền lãnh đạo của Công ty qua các thời kì từng bước đi lên và đã khẳng định được vị thế của mình trong cơ chế thị trường. Đời sống CBCN và người lao động ngày càng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn nơi Công ty đứng chân.

Hiện nay, Công ty có 351,3453ha chè, năng suất vườn cây đạt bình quân trên 12 tấn chè búp tươi/ha, so với năm 1988 năng suất năm 2014 tăng hơn 6,5 lần (năm 1988: 2 tấn/ha). Cá biệt có hộ gia đình có năng suất từ 20 tấn – 25 tấn chè búp tươi/ha. Diện tích cà phê có 759,2504ha, năng suất bình quân trên 4 tấn nhân/ha. Có những hộ đạt năng suất trên 6 – 8 tấn nhân/ha.

Đến nay, quy mô của Công ty tuy chưa lớn, giá trị tài sản chưa nhiều nhưng việc tổ chức SXKD nói chung có hiệu quả. Về kinh tế – xã hội đã tạo được nhiều việc làm cho người lao động và dân cư trên địa bàn xã và vùng lân cận. Đặc biệt tạo việc làm trên 1.800 hộ gia đình, trong đó có gần 200 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Vào những năm 2003 – 2004 do sản phẩm làm ra không có thị trường nên giá bán hạ, kinh doanh không có lãi. Xong, đặc biệt từ năm 2006 đến nay lãnh đạo Công ty luôn vận dụng sáng tạo linh hoạt và có kế hoạch chiến lược Marketing cho từng loại sản phẩm nên sản phẩm chè, cà phê làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, cân đối giá thành đều đạt và có lãi. Qua kiểm tra của Sở tài chính từ năm 2006 đến năm 2015 tài chính của Công ty hoàn toàn lành mạnh, kinh doanh đúng pháp luật.

Sản phẩm chè của Công ty sản xuất và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, ISO 14.000 và ISO 22.000 được Bộ NN&PTNT chứng nhận hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2008. Sản phẩm chè xanh xuất khẩu sang Afganistan, Pakistan và Singapore chiếm trên 70% thị phần. Sản phẩm cà phê được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế cà phê 4C.

Công ty đã được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ban ngành và các tổ chức chính trị ghi nhận, khen tặng nhiều danh hiệu và các giải thưởng.

Tag
Được xem nhiều