Báo cáo thường niên CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa – KHW

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW) có tiền thân là Công ty Cấp thoát nước Phú Khánh. Được thành lập vào năm 1979. KHW chính thức hoạt động động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2013.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, xử lý cung cấp nước sạch, thoát nước  và xử lý nước thải. KHW hiện đang quản lý vận hành Nhà máy nước Võ Cạnh và Nhà máy nước Xuân Phong có tổng công suất 113.000m3/ngày đêm.

KHW được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 02/2017.

Thông tin khái quát

Tên pháp định CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
Tên quốc tế KHANH HOA WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán KHW
Trụ sở chính Số 58 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại +84 258 381537
Fax +84 258 381914
Website http://ctnkh.com.vn/

 

Video

Tag
Được xem nhiều