Print

Báo cáo thường niên Công ty Bảo Minh (BMI)

Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI)

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh được thành lập năm 1994. Năm 2004,Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cổ phần hoá và chuyển sang mô hình Tổng công ty cổ phần căn cứ theo các Quyết định số 1691/2004/QĐ-BTC ngày 03/06/2004 và 2803/QĐ-BTC ngày 30/08/2004 của Bộ Tài chính.Tổng công ty cổ phần Bảo Minh chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình Tổng công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004.

Lĩnh vực kinh doanh hiện nay Công ty Bảo hiểm Bảo Minh bao gồm:

 • Kinh doanh bảo hiểm :
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ,đường biển,đường sông,đường sắt và đường không.
  • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu.
  • Bảo hiểm Cháy, nổ.
  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
  • Bảo hiểm trách nhiệm chung.
  • Bảo hiểm hàng không.
  • Bảo hiểm xe cơ giới.
  • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.
  • Bảo hiểm nông nghiệp.
  • Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Giám định tổn thất: Giám định,điều tra,tính toán,phân bổ tổn thất,đại lý giám định tổn thất,yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
 • Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau :
  • Mua trái phiếu Chính phủ.
  • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.
  • Kinh doanh bất động sản.
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
  • Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

 

Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)

Tên pháp nhân: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Tên tiếng anh: BAOMINH INSURANCE CORPORATION

Tên viết tắt: BẢO MINH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (028) 3829 4180

Fax: (028) 3829 4185

Email: marketing@baominh.com.vn

Website: www.baominh.com.vn

Call Center: 1800 - 58 88 12 (Miễn phí 24/7 toàn quốc)

Mã số thuế: 0300 44 69 73

Tầm nhìn 

Luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm

Sứ mệnh 

- Mang lại sự an toàn, ổn định của nền kinh tế - xã hội.

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

- Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Nguyên tắc hoạt động

Hiệu quả và phát triển bền vững

Khẩu hiệu hoạt động

"Bảo Minh - Tận tình phục vụ"

Video

  Khen thưởng

- Huân chương Lao động Hạng I năm 2009

- Huân chương Lao động Hạng II năm 2004

- Huân chương Lao động Hạng III năm 1999

- Thương hiệu Việt được yêu thích nhất

- Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống Người lao động

- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Mạng lưới hoạt động

- 62 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc

- 01 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM

- 22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính

Tag
Được xem nhiều